Smaller Default Larger

koagulacija

Hemostaza predstavlja jedan od najznajčajnijih sistema za održavanje homeostaze ljudskog organizma i kao takva ima dve važne uloge:

 1.        Da omogući normalan protok krvi kroz krvne sudove, tj da održi tečno stanje krvi u crikulaciji
 2.        Da zaustavi krvarenje nakon povrede krvnog suda

Zaustavljanje krvarenja ostvaruje se udruženim delovanjem krvnih sudova, trombocita i sistema koagulacije. Pored toga, dolazi do migracije leukocita na mesto povrede, koji sprečavaju infekciju  olakšavaju zarastanje rane. Konačno, u procesu fibrinolize razlaže se stvoreni koagulm, pa se ponovo uspostavlja normalna cirkulacija krvi.

Hemostaza se odvija u četiri faze:

 1.        Vaskularna faza
 2.        Trombocitna faza
 3.        Faza koagulacije krv
 4.        Fibrinoliza

U zdravom organizmu postoji ravnoteža između prokoagluantnih i antikoagulantnih faktora hemostaze, koja se održava pod dejstvom brojnih regulatornih mehanizama. Pod normalnim okolnostima, ovaj sistem je uravnotežen u korist antikoagulacije. Međutim, ako je antikoagulacija prekomerno izražena javlja se krvarenje. Obrnuto, ako preovladaju prokoagulantni faktori, dolazi do tromboze.

Laboratorijska dijagnostika podrazumeva:

 1.        Skrining testovi u primarnoj hemostazi Dobija se uvid u vaskularne i trombocitne poremećaje.
    Određuje se: broj trombocita, vreme   krvarenja, pravi se krvni razmaz.
 2.        Skrining testovi u dijagnostici poremećaja hemostaze Određuje se aPTT, PT, TT, fibrinogen
 3.        Specijalni testovi Izvode se kada rezultati skrining testova ukazuju na poremećaj hemostaze ili   kod dijagnostike i praćenja terapije.
    Određuju se pojedinačni faktori koagulacije, inhibtori faktora koagulacije, testovi za ispitivanje   poremećaja fibrinolize.

Protrombinsko vreme (PT) jedan je od najčešće izvođenih testova koagulacije. PT je test za procenu aktivnosti faktora koagulacije koji učestvuju u spoljašnjem putu koagulacije krvi.
Terapija oralnim antiokoagulantnsima prati se laboratorijskim određivanjem protrombinskog vremena (PT).

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) se koristi za:

 1.        skrining deficijencije faktora koagulacije i inhibitora faktora koagulacije
 2.        praćenje efekata terapije heparinom
 3.        skrining za lupus antikoagulans.