Smaller Default Larger

 

U Jugolabu za decu sa posebnim potrebama odobravamo 30%
popusta na osnovne biohemijske i mikrobiološke analize. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Takođe u Jugolabu za treće i svako sledeće dete u porodici,
 odobravamo 30% popusta na sve analize  iz svog programa analiza.

 Ukoliko želite da iskoristite popust, sa sobom je potrebno da ponesete
 zdravstvene knjižice ili izvode  iz matične knjige rođenih za svu decu.

 Za više informacija pozovite: +381 (021) 466-804