Smaller Default Larger

ATS

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru laboratorije?

 

Kada treba da obavite neophodna ispitivanja, prilikom izbora laboratorije koja ispunjava vaše zahteve, morate biti sigurni da je laboratorija tehnički kompetentna kako bi vaša tražena ispitivanja bila pouzdana. Tehnička kompetentnost laboratorija zavisi od određenog broja faktora koji uključuju:

• odgovarajući sistem menadžmenta i postojanje odgovarajućih procedura,
• kompetentno i iskusno osoblje,
• odgovarajuću opremu adekvatno etaloniranu radi obezbeđenja sledivosti merenja do odgovarajućih SI jedinica,
• adekvatne uslove u kojima se ispitivanja obavljaju,
• validne metode ispitivanja, uključujući i metode uzorkovanja,
• učešće u šemamama ispitivanja osposobljenosti.

 

Akreditacija laboratorija se koristi širom sveta kao sredstvo za potvrđivanje njihove tehničke kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja.

 

Zašto je tehnička kompetentnost laboratorija tako važna za korisnike usluga?

1. Smanjuje se stepen rizika u lancu ispitivanja
2. Nema potrebe za ponovnim ispitivanjima koja su skupa
3. Povećava se poverenje korisnika
4. Smanjuju se troškovi i povećava se stepen priznavanja usluga

 

Kako možete biti sigurni da je laboratorija tehnički kompetentna?

ATS akredituje medicinske laboratorije u skladu sa standardom SRPS EN ISO 15189. Standard SRPS EN ISO 15189 utvrđuje zahteve za kvalitet i kompetentnost za obavljanje ispitivanja u medicinskim laboratorijama, uključujući i uzorkovanje.

Dobijanjem sertifikata o akreditaciji, laboratorija u svakom trenutku može da dokaže da su rezultati ispitivanja, koje ona izvodi, pouzdani, a sâmo ispitivanje izvršeno na kompetentan, dosledan i nepristrasan način.

 

Korišćenje usluga akreditovanih laboratorije je pravo rešenje za vas!

Kada laboratorija ispunjava zahteve standarda, to zapravo znači da ona ispunjava kako zahteve, koji se odnose na tehničku kompetentnost, tako i zahteve za sistem menadžmenta što je neophodno da bi rezultati ispitivanja, koje takva laboratorija izdaje, uvek bili validni. Da bi se obezbedila stalna usaglašenost sa zahtevima standarda, ATS redovno vrši nadzor nad akreditovanim laboratorijama čime se obezbeđuje održavanje tehničke kompetentnosti.

 

Kako izabrati akreditovanu laboratoriju čije usluge zadovoljavaju vaše potrebe?

Postoji jednostavan način na koji možete proveriti da li laboratorija svoje poslove obavlja pouzdano, kompetentno i u skladu sa zahtevima relevantnih standarda, a to je - provera da li se ona nalazi u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. ATS daje na korišćenje akreditovanim laboratorijama simbol akreditacije koji one koriste u svojim izveštajima i sertifikatima.