Smaller Default Larger

 

Laboratorija JUGOLAB je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Danas je JUGOLAB savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika.

 

 

logo-jugolab

 

Opremljena modernom tehnologijom, sa svojim mnogobrojnim stručnim kadrom i iskusnim osobljem, poštujući načela dobre laboratorijske prakse, JUGOLAB obavlja delatnost na preko 1600m² i postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike, a to su tačni i pouzdani rezultati.

 

Naše opredeljenje, da nam je kvalitet naših usluga i zadovoljstvo naših korisnika najvažnije, pretočili smo u naše ključne vrednosti:

 

 • Orijentisanost ka korisniku

Posvećeni smo stalnoj izgradnji poverenja naših poslovnih partnera i kontinuiranom praćenju stepena zadovoljstva korisnika naših usluga radi prepoznavanja njihovih sadašnjih i budućih potreba i očekivanja.

 

 • Orijentisanost na zaposlene

Zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zadržavanje i oblikovanje u vrhunske članove tima, je osnov dobro obavljenog posla koji će obezbediti da ugovorene obaveze kod svojih korisnika, JUGOLAB obavlja vrhunski profesionalno, kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.

 

 • Kvalitet

18. godina uspešnog postojanja, duga lista referentnih ustanova i stalnih partnera potvrda su našeg kvaliteta i profesionalnog odnosa prema poverenim poslovima. Kvalitet je danas naša konkurentska prednost.

 

 • Odgovorno ponašanje 

JUGOLAB promoviše i primenjuje pozitivan odnos, odgovoran stav i odgovorno ponašanje u svakom aspektu svoga poslovanja prema sebi, prema poslovnim partnerima, prema zaposlenima, društvenoj zajednici i prirodnom okruženju.

 

 

Stručni tim JUGOLAB

Biohemičari

 • Mr ph Marijana Medić, medicinski biohemičar, spec. toksikološke
  procene rizika
 • Mr ph Branka Krompić, specijalista medicinske biohemije
 • Mr ph Aleksandra Sušić, specijalista biohemijske dijagnostike
 • Mr ph Ivana Vujatov, specijalista biohemijske dijagnostike
 • Mr ph Vesna Glavaški Tomićević, medicinski biohemičar
 • Sofija Dragaš, diplomirani inženjer medicinske biohemije
 • Sci med dr Slobodan Jovanović, specijalista medicinske biohemije
 • Dr Feher Iles, inženjer medicinske biohemije, doktor hemijskih nauka, viši naučni saradnik
 • Mr ph Rosa Mijatović, medicinski biohemičar
 • Mr ph Tamara Vojnić Purčar, medicinski biohemičar
 • Mr ph Milica Gavrilović, medicinski biohemičar
 • Mr ph Mirjana Ristić, medicinski biohemičar
 • Mr ph Darjana Selak, medicinski biohemičar
 •  Mr ph Irena Brdarić Stojanović, medicinski biohemičar

Patohistolozi

 • Prof. dr sci med Nada Šljapić,
  specijalista patohistolog
 • Prof. dr sci med Pavle Budakov, specijalista patohistolog
 • Prof. dr sci med Nada Vučković, specijalista patohistolog
 • Dr Olgica Mihajlović, specijalista patohistolog
 • Prof. dr Milana Panjković, specijalista patohistolog, specijalista citolog
 • Doc. dr sci med Mirjana Živojinov, specijalista patohistolog
 • Asist. dr Nenad Šolajić, specijalista patolog
 • Doc. dr sci med Golub Samardžija, specijalista patohistologMikrobiolozi

 • Mr sci med dr Slađana Golubović, specijalista mikrobiologije
 • Prof. dr Marija Kulauzov, specijalista mikrobiologije
 • Prof. dr sci med Mira Mihajlović, specijalista mikrobiologije
 • Dr Miroslava Milutinović, specijalista mikrobiologije
 • Dr Miloš Malenković, specijalista mikrobiologije
 • Dr Gordana Vukoje, specijalista mikrobiologije
 • Dr Milica Tapavica Tomić, specijalista mikrobiologije
 • Dr Biljana Vukov, specijalista mikrobiologije
 • Dr Ana Stanković (na specijalizaciji iz mikrobiologije)

 

Biolozi

 • Tamara Subić
 • Smilja SuknovićLaboratorijski tehničari

 • Milana Roganović - glavni laborant na biohemiji
 • Gordana Kurpes-Ličina - viši laborant
 • Marica Radaković - strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
 •  Zorica Dronjak - glavni laborant na virusologiji
 • Ksenia Manuela Papušek - glavni laborant na mikrobiologiji
 •  Anka Gazibara
 • Ankica Rajšić
 • Renata Bacsi
 • i još 70 laboranta koji rade u našim laboratorijama širom Srbije

 

 

Pjugolab pdfreuzmite cenovnik ovde.
Kontakt za informacije o visokospecifičim analizama kojih nema u cenovniku je : 021/466-804, 2100-808