Smaller Default Larger

logo laboratorija opremljena je najsavremenijom laboratorijskom opremom Roche, Abbott, Siemens, Sysmex, Orgentec, Biomerieux proizvođača. Hematološke analize, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije, izvode se standardnizovanim metodama, sa visokim stepenom tačnosti i preciznosti.

 

 

Roche Cobas C6000

Cobas-6000Potpuno automatizovani linijski sistem za određivanje koncentracije biohemijskih i imunohemijskih parametara kao i koncentracije lekova u krvi.

 

 

 

 

 


 

Abbott Architect i2000sr

Abbott Architect

 Automatizovani imunohemijski analizator na kome se CMIA metodom (Chemiluminescent Microparticle  ImmunoAssay) određuju koncentracije hormona, tumor-markera i lekova.

 

 

 

 

 

 

 


 

Roche Cobas Integra 400 plus

Roche-cobas-Integra-400-plus

 Biohemijski analizator za određivanje koncentracije biohemijskih parametara.

 

 

 

 

 

 


Roche Cobas e 411

Roche-cobas-e-411

Automatizovani imunohemijski analizator na kome se metodom elektrohemiluminiscencije određuju koncentracije hormona, tumor-markera, metabolita.

 

 

 

 

 


 

Sysmex XN- L 550 - hematološki brojač

Sysmex – japanski proizvođač, svetski je lider u proizvodnji hematolških brojača.

Tehnologija rada Sysmex XN-550 je fluorescentna protočna citometrija; brojač - daje tačne i precizne rezultate svih  elemenata koji ulaze u sastav kompletne krvne slike, diferencirajući leukocitarnu formulu u 5 subpopulacija i  ima mogućnost određivanja broja retikulocita. A sve to iz male količine pune krvi - 25 mikrolitara i za kratko vreme.

 

  


Biomerieux Mini Vidas

MINI-VIDASMINI VIDAS je imunohemijski analizator koji obrađuje i pojedinačne uzorke i grupne testove pomoću ELFA tehnologije (Enzyme Linked Fluorescent Assay). ELFA predstavlja kombinaciju ELISA tehnologije sa finalnim plavim fluorescentnim očitavanjem. Alkalna fosfataza se koristi kao enzim. Supstrat je 4 metil-umbeliferil fosfat (4-MUP) koji hidrolizira u 4 metil-umbeliferon.

Na Mini Vidas-u rade se serološki testovi, detektuju antigeni (bakterijski, virusni, proteinski...), detektuju hapteni (steroidni hormoni...).

 

 

 


 Alegria® 

Alegria® je automatizovan analizator za određivanje analiza koje se rade ELISA metodom. Ima mogućnost random (preko reda) pristupa uzorcima.

Testovi su zasnovani na ELISA tehnologiji i karakterišu se barkodom i mikrostripovima (čašica,  tеstova) – koji su nazvani Alegrija test stripovi. Test strip ima kompletan set reagenasa i dizajniran je za pojedinačna određivanja jednog uzorka pacijenta.

U jednom puštanju aparata u rad, može da se analizira 30 različitih uzoraka.

Zahteva malu količinu uzorka (10 mikrolitara) I analiza je završena za oko sat vremena.

 

 

 

 


STAGO , STA SATTELLITE

    

STAGO , STA SATTELLITE- Potpuno automatski analizator sa odličnim performansama za laboratorije koje prate savremenu laboratorijsku tehnologiju. Simultano može da radi koagulacione i imunohemijske testove. Ima integrisan barkod i mogućnost analiziranja 20 uzoraka istovremeno.

Mogućnost postavljanja hitnih uzoraka, tzv STAT uzorci. Brzina očitavanja rezultata jednog uzorka je oko 10-ak min.

Dizajniran je za izvođenje testova za prognozu i kontrolu hemostaznih poremećaja.

Na njemu radimo PT, aPTT, Fibrinogen.

 

 

 

 

 

 


 

AVL 9180 

AVL 9180 analizator, namenjen je za merenje elektrolita, natrijuma, kalijuma, hlorida, jonizovanog kalcijuma i litijuma u uzorcima pune krvi, seruma, plazme i urina.

Određivanje elektrolita na ovom aparatu je jon selektivnim principom. Količina uzorka je oko 100 mikrolitara, a brzina očitavana rezultata uzorka je oko 5 minuta.

 

 

 

 

 

 


 

Quik read go

Quik read go je savremeni aparat za imunoturbidimetrijsko kvantitativno određivanje C reaktivnog proteina- proteina akutne faze upale, koji se stvara u jetri (faktora inflamacije, upale), kao i za određivanje bakterije Streptococcus    pyogenes (STREP A).

Malih je dimenzija, za analizu CRP se koristi mala količina krvi, može se uzimati kapilarna krv, pa je analiza pogodna kod pedijatrijskih pacijenata a za analizu na Streptococcus pyogenes koristi se uzorak brisa grla.

Vreme očitavanja jednog uzorka je 2 min.