Novosti

Superiorni AMH u Jugolab laboratorijama

02/04/2018

Zbog kliničkog značaja koji ima AMH, nije svejedno kojim se testom određuje!

Laboratorijsko testiranje se do sada baziralo na primeni ELIZA metode čiji je najveći nedostatak varijacija usled manualnih koraka i diskutabilna interpretacija rezultata u praksi.

Kako bi prevazišao ove nedostatke koji su mogli dovesti u dilemu i doktore i pacijente, Jugolab je uveo novu, superiornu, potpuno automatizovanu metodu određivanja AMH, na aparatu COBAS C6000, firme Roche, a činjenice koje idu u prilog su:

  • Roche AMH je precizniji odnosno pouzdaniji u granicama od kliničkog značaja (niži CV u odnosu na ostale komercijalne testove)
  • Roche AMH je osetljiviji u odnosu na ostale komercijane testove i detektuje veoma niske koncentracije AMH
  • Roche ima široki merni opseg (0.01-23.0 ng/ml) i pokriva vrednosti za policistični ovarijalni sindrom
  • Potpuna automatizacija metode koja isključuje manuelne korake, samim tim eliminiše varijacije koje potiču zbog njih
  • Brzina određivanja analize (isti dan)
  • Novi lek farmaceutske kuce Ferring (Rekovelle-rekombinantni FSH) se isključivo dozira na osnovu koncentracije Roche AMH i telesne težine. (U Srbiji bi ovaj lek trebalo da bude registrovan početkom sledeće godine, dok je u Evropi vec izašao u promet)