microscope preloader

Koagulacija

Hemostaza predstavlja jedan od najznajčajnijih sistema za održavanje homeostaze ljudskog organizma i kao takva ima dve važne uloge:

 • Da omogući normalan protok krvi kroz krvne sudove, tj da održi tečno stanje krvi u crikulaciji
 • Da zaustavi krvarenje nakon povrede krvnog suda

Zaustavljanje krvarenja ostvaruje se udruženim delovanjem krvnih sudova, trombocita i sistema koagulacije. Pored toga, dolazi do migracije leukocita na mesto povrede, koji sprečavaju infekciju i olakšavaju zarastanje rane. Konačno, u procesu fibrinolize razlaže se stvoreni koagulum, pa se ponovo uspostavlja normalna cirkulacija krvi.

Hemostaza se odvija u četiri faze:

 • Vaskularna faza
 • Trombocitna faza
 • Faza koagulacije krvi
 • Fibrinoliza

U zdravom organizmu postoji ravnoteža između prokoagulantnih i antikoagulantnih faktora hemostaze, koja se održava pod dejstvom brojnih regulatornih mehanizama. Pod normalnim okolnostima, ovaj sistem je uravnotežen u korist antikoagulacije. Međutim, ako je antikoagulacija prekomerno izražena javlja se krvarenje. Obrnuto, ako preovladaju prokoagulantni faktori, dolazi do tromboze.

Laboratorijska dijagnostika podrazumeva:

 • Skrining testovi u primarnoj hemostazi. Dobija se uvid u vaskularne i trombocitne poremećaje.
  Određuje se: broj trombocita, vreme krvarenja, pravi se krvni razmaz.
 • Skrining testovi u dijagnostici poremećaja hemostaze.
  Određuje se: aPTT, PT, TT, fibrinogen.
 • Specijalni testovi izvode se kada rezultati skrining testova ukazuju na poremećaj hemostaze ili kod dijagnostike i praćenja terapije.
  Određuju se pojedinačni faktori koagulacije, inhibitori faktora koagulacije, testovi za ispitivanje poremećaja fibrinolize.

Protrombinsko vreme (PT) jedan je od najčešće izvođenih testova koagulacije. PT je test za procenu aktivnosti faktora koagulacije koji učestvuju u spoljašnjem putu koagulacije krvi. Terapija oralnim antiokoagulantnsima prati se laboratorijskim određivanjem protrombinskog vremena (PT).

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) se koristi za:

 • skrining deficijencije faktora koagulacije i inhibitora faktora koagulacije
 • praćenje efekata terapije heparinom
 • skrining za lupus antikoagulans.