microscope preloader

Spermogram

Sve više mladih parova otkriva da imaju problema sa plodnošću, bilo da taj problem nosi muški ili ženski partner. Uzroci toj sve češćoj pojavi su uglavnom stres i način života. Otkrivanje problema neplodnosti se jednostavnije može ustanoviti kod muškaraca. Spermogram je test kojim se utvrđuje količina zdrave sperme, neophodne za oplodnju.

Kako se radi spermogram?

Spermogramom ili nativnim pregledom semene tečnosti se dobijaju podaci o ukupnom broju spermatozoida. Tu se procenjuju progresivnost pokretnih i slabo pokretnih spermatozoida kao i zapremina, viskoznost, brzina likvefakcije, pH i boja ejakulata. Ova analiza se naziva makroskopska i određuje kvalitativne osobine spermatozoida.

Za razliku od spermograma, spermocitogram je deo pregleda koji se obavlja pod velikim mikroskopskim uvećanjem. Rezulatati koji se tom prilikom dobijaju vezani su za morfologiju spermatozoida odnosno promena i prisustvo drugih ćelija, kao što su leukociti, eritrociti, epitalne ćelije, nezrele forme spermatozoida, bakterije itd. Ova analiza određuje kvantitativne osobine sperme tzv. mikroskopska analiza.

Sa obe ove analize treba započeti pri ispitivanju bračne neplodnosti. Analiza je brza, efikasna i jeftina. Kvalitet spermatozoida ukazuje da li treba uključiti muškarca u proces lečenja ili ne. Čak i u slučajevima kada rezultati pokazuju normalne vrednosti, muški faktor u tretmanu bračne neplodnosti treba ostaviti po strani, ali ne i potpuno ga zanemariti.

Priprema pacijenta za spermogram

Da bi se dobile tačne vrednosti spermograma neopodno je da se pacijenti pridržavaju određenih uputstava. Kao prvo neophodno je da pre davanja sperme pacijent ne konzumira alkohol, cigarete, lekove i da apstinira od sexa od 2 do 5 dana.

Razlog tome je što se u uzorku nakon apstinencije kraće od 2 dana, može naći manji broj spermatozoida, dok se kod apstinencije duže od 5 dana smanjuje njihova pokretljivost. Pre davanja uzorka neophodno je da pacijent urinira.

Uzorak se ostavlja u laboratoriji ili se donosi od kuće. U ovom slučaju moraju se koristiti sterilne bočice predviđene za ovu vrstu uzorka. Uzorak za spermogram se ne sme izlagati promenama temperature i mora se doneti na ispitivanje u roku od jednog sata. Najbolje ga je nositi ispod pazuha kako bi sačuvao telesnu temperaturu.

Dijagnoza se nikada ne uspostavlja na osnovu jednog uzorka. Potrebne su minimum tri analize spermograma. Razlog tome je velika oscilacija u vrednostima kod iste osobe, s obzirom da su kvalitativne i kvantitativne osobine semene tečnosti vrlo osetljive. Na nju utiču razni faktori: promena temperature skrotuma, učestalo pušenje, pijenje alkohola, uzimanje marihuane, hormonski preparati i dr.

Kvalitativne i kvantitativne osobine spermatozoida

 • Izgled – Kada se posmatra normalan uzorak ejakulata neophodno je da bude bele ili sivkasto bele boje. Ostale promene ukazuju na neki zdravstveni problem. Ukoliko je semena tečnost prozirna to je posledica niske koncentracije spermatozoida. Ako se boja uzorka kreće do smeđe boje, to ukazuje na prisustvo eritorcita.
 • Likvefakcija – Pojava kod koje se plazma iz semene tečnosti prvo zgrušava, a zatim se pretvara u tečnost. Likvefakcija obično nastupa nakon 10-30 minuta izloženosti sobnoj temperaturi. Ukoliko se situacija ne menja, to je znak smanjene plodnosti jer spermatozoidi ostaju u ugrušku a kao takvi nisu pokretni. Izostanak likvefakcije u periodu od 60 minta ukazuje na poremećaj funkcije prostate. To je iz razloga što se i sama likvefakcija odnosno “razvodnjavanje” odvija pod uticajem enzima koji potiču iz prostate.
 • Viskozitet – Odnosi se na gustoću odnosno lepljivost sperme. Kod normalnog uzorka opaža se viseća nit dužine oko 1.5 cm najduže 20 sekundi. Povećana i smanjena gustoća smanjuju plodnost, odnosno utiču na pokretljivost spermatozoida. Uzrok tome može biti i disfunkcija prostate zbog neke prikrivene hronične upale. Viskoznost se ispituje Drop testom odnosno tzv. Comhaireovim testom formiranja kapljice. Semena tečnost povećane viskoznosti otežava kretanje spermatozoida.
 • Volumen – Predstavlja zapreminu ejakulata koja iznosi od 2-6 ml. Do promena u volumenu dolazi ukoliko postoji proširenje vene testisa kod pacijenta ili u slučaju apstinencije duže od 7 dana.
 • pH – vrednost pH ejakulata je blago alkalna i kreće se od 7,2 - 8,0. Semena tečnost tako štiti spermatozoide od kisele okoline materice. Ipak ove promene nisu posebno značajne niti utiču na plodnost muškarca.
 • Pokretljivost – Prema proceni pokretljivosti, spermatozoidi se svrstavaju u sledeće kategorije: nepokretni, slabo pokretni (pokretni u mestu), sporo pokretni i brzo pokretni.
 • Ostale ćeije (osim spermatozoida) – To su uglavnom ćelije iz kojih nastaju spermatozoidi, ćelije iz uretre, bela krvna zrnca (leukociti) i razni mikroorganizmi. Neki mikroorganizmi jesu povezani sa nepolodnošću i od opasnijih jeste bakterija klamidija koja može uzrokovati začepljenje semenovoda. Povećani leukociti su obično znak neke infekcije u polnim žlezdama.
 • Aglutinacija – Predstavlja pojavu kod koje se spermatozoidi slepljuju jedan uz drugog dotičući se glavama ili repovima ili mešano. Tada se oni kreću jedan prema drugom, a ne pravocrtno kako bi došli do jajne ćelije. Prisutnost ove pojave može ukazivati na bakterijsku inefkciju npr. Escherichiom coli, zbog čega je neophodno uraditi bakteriološku analizu semena. Međusobna slepljenost spermatozoida je najčešće posredovana anti-spermatozoidnim antitelima. U ovim slučajevima ta antitela deluju kao neka vrsta “lepka” između spermatozoida.
 • Koncentracija – Ukupan broj spermatozoida u ejakulatu odraz je sparmatogeneze i povezan je u velikoj meri sa dužinom polne apstinencije. Pod pretpostavkom da spermatozoidi imaju dobru pokretljivost, čak i niska koncentracija spermatozoida od 5-10 mil u ml semene tečnosti može dovesti do trudnoće. Kod muškaraca sa malim brojem spermatozoida ili bez njih u ejakulatu, uzrok su genetski problemi.
 • Morfološke osobine – Spermatozoidi normalnog izgleda imaju ovalnu glavu i rep koji je 7-15 puta duži od glave, jednostruk i ravnog a ne spiralnog oblika. Razlog zašto svaki muškarac proizvodi određen broj defektnih spermatozoida (do 40%) do danas nije poznat. Činjenica je da na to utiču neke toksične materije kao npr. olovo, pušenje, preterano zagrevanje skrotuma itd.
 • Vitalnost – Veoma bitan faktor ukoliko je broj spermatozoida jako nizak. Tada se koristi metoda bojenja eozinom kako bi se razlikovali živi od mrtvih spermatozoida. Eozin ulazi u mrtve dok živi ostaju neobojeni. Na taj način se mogu razdvojiti nepokretni ali ipak živi spermatozoidi od mrtvih.

Semena tečnost

Semena tečnost ili sperma je tečnost koju muškarac izbacuje prilikom seksualnog odnosa ili samozadovoljavanja. Neposredno nakon izlivanja sperma je lepljiva zgrušana tečnost nalik na žele. Ponekad je moguća pojava i sitnih grudvica. Miris je specifičan (sličan mirisu cveta kestena) i lužnatog je ukusa.

Ukupna zapremina ljudskog ejakulata je promenjiva i iznosi od 1,5 do 6 ml. Tu se nalazi oko 50 miliona spermatozoida, dok se pH vrednost kreće od 7,2 do 8,2. Najzanimljivije je to da od ukupne količine ejakulata, samo 1% čine spermatozoidi. Ostalo su izlučevine semenih mehurića (60%), prostate (20%) i žlezda koje štite spermatozoide i omogućavaju nesmetano kretanje i oplodnju jajne ćelije.

Spermatozoidi

Spermatozoidi ili muške polne ćelije obrazuju se u muškim polnim žlezdama odnosno semenicima (testisima). Sadrže haloidan broj hromozoma koji kod čoveka iznosi 23. U zavisnosi koji polni hromozom imaju X ili Y, spermatozoidi mogu biti X spermatozoidi ili Y spermatozoidi.

U određivanju pola deteta, spermatozoidi su ti koji vrše glavnu ulogu. Jajne ćelije uvek imaju X hromozom pa u zavisnosti od toga kojim spermatozoidom se oplode obrazovaće se XX kombinacija hromozoma (ženski pol) ili XY kominacija hromozoma (muški pol).

Krv u spermi - Hematospermija

Hematospermija je naziv za prisustvo krvi u spermi odnosno u ejakulatu. Uzrok tome mogu biti različiti uticaji na muški urogenitalni sistem. Ti uticaji su ugalvnom problemi koji obuhvataju bešiku, uretru, testise, prostatu, povišen krvni pritisak kao i upotreba nekih lekova koji se zadržavaju u mokraćnom mehuru. Teško je napraviti procenu učestalosti ovog stanja jer krv u spermi nije uvek lako uočljiva.

Pojava hematospermije može kod muškarca izazvati paniku, ali ona uglavnom nije vezana za rak prostate. Ukoliko se ponavlja, znači da je reč o hroničnoj hematospermiji. Krv u spermi uglavnom dolazi iz semenih mehurića koji čine 60% tečnosti u spermi. Jako su osetljivi tako da i najmanja upala može kod njih da dovede do krvarenja.

Glavni razlog pojave krvi u spermi je najčešće zbog biopsije prostate. Posledice se uglavnom odražavaju u narednih tri do četiri nedelje nakon postupka biospsije. Još jedan uzrok ovoj pojavi jeste vazektomija, gde se posledice odnosno krv u spermi mogu pojavljivati u toku jedne nedelje nakon postupka.

Dijagnoza se postavlja na osnovu kompletnog urološkog (citoskopija, ultrazvuk), mikrobiološkog i internističkog pregleda.

Muška neplodnost

Bez obzira od stanja globalnog zdravlja muškarca, seme odnosno spermatozoidi kod iste osobe mogu biti nedovoljno dobrog kvaliteta za začeće. Kod nekih muškaraca postoje ozbiljni problemi koji su vezani za nizak nivo testosterona. Normalna nalaz spermograma podrazumeva nalaz u kome ima najmanje 20 miliona speramtozoida u jednom ml od kojih se najmanje 40% kreće napred progresivno.

U suprotnom kada je spermogram loš ali ipak zadovoljava kriterijume začeća savetuje se vantelesna oplodnja. Embriolog procenjuje najkvalitetnije spermatozoide iz uzorka i sofisticiranim sistemom ih ubacuje direktno u jajne ćelije.

Ukoliko dođe do nekog problema za koje je neophodno lečenje ili hemioterapija savetuje se da muškarci pre početka lečenja obavezno zamrznu uzorak semena kako bi na taj način očuvali svoju šansu da postanu roditelji.

Spermogram rezultati

Spermokulturom se dobija nalaz bakterija kojima možemo otkriti skrivene infekcije donjeg genitalnog trakta muškarca koje nisu otkrivene ni urinokulturom ni brisom uretre.

 • Volumen: 2-8 ml
 • Boja: bela ili žućkasta
 • Likvefakcija: unutar 20 minuta
 • pH: 7,2 – 8,0
 • Koncentracija spermatozoida: > od 20 mil./ml
 • Pokretljivost: > od 50% progresivnih ili 25% brzo progresivnih
 • Morfologija: > 40% normalnog oblika
 • Leukociti: < 1mil./ml

Preporuke za popravljanje rezultata spermograma su: sex tri do četiri puta nedeljno. Muškarci što su sexualno aktivniji brže proizvode nove spermatozoide. Smanjite unos alkohola, cigareta ili marihuane. Više od dva pića dnevno, se drasično odražava na rezultate spermograma. Skinite koji kilogram odnosno budite aktivni, izbegavajte stres koliko god je to moguće, nemojte nositi tesan donji veš.

Glavna preporuka je da promenite način ishrane. Postoji nekoliko vitamina i minerala koji su ključni u proizvodnji zdravih spermatozoida. To su vitamin E,C, B12, Folna kiselina (vitamin B9), Cink i Selen.

Spermogram cene

U laboratorijama možete brzo, jednostavno i lako uraditi analizu sperme odnosno spermogram, kao i druge parametre ukoliko sumnjate na neku bolest ili želite da istražite uzroke neplodnosti.

Za spermogram cene se kreću od 1,200 do 2,500 dinara. Za spermokulturu ćete morati izdvojiti od 400 do 690 dinara.

Swim up metoda je vrlo brzo postala veoma popularna na klinikama koje se bave sterilitetom. Ova tehnika se bazira na činjenici da spermatozoidi moraju da se kreću – plivaju na gore da bi dospeli u uterus žene. Samo najvitalniji spermatozoidi su u stanju da to urade.

Da bi se selektovale tako kvalitetne ćelije, uzorak sperme se stavlja u laboratorijsku posudu na inkubaciju sa medijumom. Najkvalitetniji spermatozoidi isplivavaju i izdvajaju se. Da bi se ovaj proces obavio potrebno je oko dva sata da bi se dobio dovoljan broj ćelija za primenu.

Mora se ponoviti da je sperma izuzetak u odnosu na druge biološke tečnosti jer njeni parametri variraju u širokom opsegu u pogledu individualnih varijacaija. Zbog toga se analiza spermograma mora ponoviti da bi se notirale individualne varijacije u vremenskom periodu i da bi se ustanovili normalni parametri. Najveći deo ejakulata se luči iz seminalnih vezikula i prostate, pa zapremina ejakulata nije u direktnoj vezi sa spermatogenezom, pa tako ni brojem spermatozoida.

U laboratorijama možete uraditi i druge analize kao npr. leukocite u spermi, bioemijsku analizu seminalne plazme, cink u seminalnoj plazmi i dr.po različitoj ceni.

U normalnim uslovima spermatogeneza je konstantan proces i zbog toga se broj spermatozoida u ejakulatu povećava sa dužinom apstinencije. Zapremina ejakulata je povezana sa sekretornom funkcijom seminalnih vezikula i prostate. Smanjena zapremina ejakulata i smanjen broj spermatozoida ukazuju na slabiju produkciju žlezda.

Spermokultura

Spermokultura se gotovo uvek radi kada muškarac već radi analizu sperme – spermogram. Čak, ponekad muškarci urade samo spermogram, pa ukoliko nalaz bude loš – pokazuje: astenozoospermiju, oligozoospermiju, oligoastenozoospermiju, onda postoji sumnja da su bakterije izazvale takvu sliku i pristupa se spermokulturi.

U laboratoriji Jugolab Liman u Novom Sadu možete na brz, jednostavan i povoljan način da uradite spermogram ili spermokulturu u zavisnosti od potrebe.