microscope preloader

O nama

Laboratorija Jugolab je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.

Danas je Jugolab savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika.

Opremljena modernom tehnologijom, sa svojim mnogobrojnim stručnim kadrom i iskusnim osobljem, poštujući načela dobre laboratorijske prakse, Jugolab obavlja delatnost na preko 2000 m2 i postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike, a to su tačni i pouzdani rezultati.

Naše opredeljenje, da nam je kvalitet naših usluga i zadovoljstvo naših korisnika najvažnije, pretočili smo u naše ključne vrednosti:

Orijentisanost ka korisniku

Posvećeni smo stalnoj izgradnji poverenja naših poslovnih partnera i kontinuiranom praćenju stepena zadovoljstva korisnika naših usluga radi prepoznavanja njihovih sadašnjih i budućih potreba i očekivanja.

Zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zadržavanje i oblikovanje u vrhunske članove tima, je osnov dobro obavljenog posla koji će obezbediti da ugovorene obaveze kod svojih korisnika, Jugolab obavlja vrhunski profesionalno, kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.

. godina uspešnog postojanja, duga lista referentnih ustanova i stalnih partnera potvrda su našeg kvaliteta i profesionalnog odnosa prema poverenim poslovima. Kvalitet je danas naša konkurentska prednost.

Jugolab promoviše i primenjuje pozitivan odnos, odgovoran stav i odgovorno ponašanje u svakom aspektu svoga poslovanja prema sebi, prema poslovnim partnerima, prema zaposlenima, društvenoj zajednici i prirodnom okruženju.

Misija

Da ostanemo poželjan partner, prepoznatljiv po tome što svojim korisnicima usluga pruža najviši nivo usluga primenjujući najsavremenije automatizovane tehnologije u oblasti svoga rada.

U skladu sa tehničkim normama i pravilima struke, u okviru svoga poslovanja ispunimo sve tehničko - tehnološke zahteve korisnika usluga i odgovori na sve savremene izazove struke.

Svojim zaposlenima obezbedimo sigurnost, lično i stručno napredovanje, da pokažu svoje talente, veštine i znanje, da pruže najviši stepen kreativnosti, pozitivne energije, saradnje i posvećenosti obavljanju posla, kako bismo svi bili uspešniji.

Da damo pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema okruženju, poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u svim oblastima delovanja.

Vizija

Naša vizija je da postanemo vodeća ustanova u regionu u oblasti pružanja laboratorijskih usluga, da ostanemo uspešan partner na postojećem tržištu i da se pozicioniramo na novim tržištima pružanjem usluga najvišeg kvaliteta.

Dobijanje tačnog i pouzdanog rezultata angažovanjem stručnog kadra i korišćenjem najsavremenije automatizovane tehnologije u cilju brze i pravovremene dijagnostike i preventivnog delovanja u cilju očuvanja zdravlja korisnika.

Politika kvaliteta

Jugolab je opredeljen da stalno unapređuje kvalitet upravljanja i rukovođenja svojim poslovnim procesima pri realizaciji usluga, kako bi se obezbedilo da zahtevi i očekivanja pacijenata budu ispunjeni i premašeni, da bi Jugolab ostao na tržištu prepoznatljiv po pružanju usluga najvišeg kvaliteta.

U tom cilju Jugolab uspostavlja i unapređuje sopstveni Sistem upravljanja kvalitetom, usaglašen sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 15189:2014.

Jugolab stavlja svoj Sistem upravljanja kvalitetom u funkciju promocije i primene odgovornog stava i odgovornog ponašanja u svakom aspektu svoga poslovanja, prema sebi, prema poslovnim partnerima, pacijentima, prema zaposlenima, društvenoj zajednici i prirodnom okruženju, usklađeno sa zahtevima zakonske regulative u oblasti svoje delatnosti.

Imajući u vidu da je za Jugolab glavno opredeljenje da pacijenti budu zadovoljni uslugom, prioritet u procesu pružanja usluge stavljamo na poštovanje svih načela upravljanja kvalitetom. U tom smislu, obaveza najvišeg rukovodstva je da obezbedi da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa utvrđenom Politikom kvaliteta, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke i odgovornosti na ostvarivanju Politike kvaliteta i da budu maksimalno motivisani za stalno postizanje njenih ciljeva.