Edukacija

Dan borbe protiv tuberkuloze

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bakterija (bacil) tuberkuloze. Infekcija se prenosi vazduhom, izuzetno retko na drugi način.

Svetski dan bubrega

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta.

Noro virus

Deca, posebno kada su u uzrastu u kojem još uvek nemaju jasno razvijene i stečene higijenske navike, pod velikim i konstantnim su rizikom od pojave dijareje.

Tumorski markeri

Tumorski markeri su supstance koje nastaju u ćelijama organizma kao odgovor na postojanje malignog ili benignog tumora i predstavljaju biohemijske indikatore prisustva tumora.

Groznica zapadnog Nila

Povećanje broja obolelih ljudi od Groznice zapadnog Nila beleži se u poslednje dve decenije i ima tendenciju porasta u budućnosti.

Humani Papiloma Virus (HPV), prekancerogene promene i rak grlića materice

HPV virus je u 9 od 10 slučajeva uzročnik raka grlića materice. Humani Papiloma Virus je do danas otkriven u više od 100 genotipova. A najopasniji je HPV tip 16, koji je ujedno i najčešći.

Rano otkrivanje prekancerogenih promena i raka grlić materice

Rak grlića materice nalazi se na drugom mestu prema učestalosti među zloćudnim tumorima polnih organa žene.

Kalendar obaveznih imunizacija

Imunizacija može biti aktivna i pasivna. Aktivna imunizacija sprovodi se vakcinacijom, odnosno revakcinacijom. Za pasivnu imunizaciju upotrebljavaju se specifični imunoglobulini humanog porekla.

Svetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom

Svetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom obeležava se 21. marta, a upravo taj datum je izabran, jer se radi o genetskom poremećaju kada se javljaju 3 umesto 2 hromozoma 21 (trizomija 21).