Edukacija

Svetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom

Datum: 21/03

Svetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom obeležava se 21. marta, a upravo taj datum je izabran, jer se radi o genetskom poremećaju kada se javljaju 3 umesto 2 hromozoma 21 (trizomija 21). Daunov sindrom je stanje koje traje tokom čitavog života i nije ga moguće izlečiti.

Rađanje dece sa Daunovim sindromom može se prevenirati ako se Daunov sindrom uoči prenatalno, tokom trudnoće, što se postiže kombinacijom neinvazivnih testova (dabl, tripl, kvadripl, Panorama test), a u nekim slučajevima i invazivnim testovima (amniocenteza, analiza horionskih resica).