Edukacija

Zika virus

Datum: 10/12

Znaci i simptomi

Inkubacioni period (period između izlaganja virusu i pojave simptoma) još uvek nije poznat, ali se smatra da traje nekoliko dana. Simtomi su groznica, kožni osipi, konjuktivitis, bol u mišićima i kostima i glavobolja. Ovi simptomi obično traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Uočene su moguće neurološke i autoimune komplikacije bolesti Zika virusa. Međutim, veću zabrinutost izaziva povezanost Zika virusa i mikrocefalije. Mikrocefalija je retko stanje kada tokom trudnoće kod bebe dođe do abnormalnog razvoja mozga, zbog čega se deca rađaju sa malom glavom. Bebe i deca sa mikrocefalijom često imaju usporen razvoj. Mikrocefalija se može javiti i kao posledica izlaganja alkoholu, lekovima, kao i u slučaju infekcije rubelom tokom trudnoće.

Tretman

Bolest je obično blagog karaktera i ne zahteva specifičan tretman. Oboleli bi trebalo da miruju, unose dosta tečnosti i da uzimaju lekove protiv bolova i temperature. Trenutno ne postoji specifičan tretman niti vakcina.

Testiranje

Zika virus obično ostaje u cirkulaciji inficirane osobe oko nedelju dana, a kod nekih osoba i duže. Trenutno ne postoje komercijalni dijagnostički testovi za Zika virus, a testiranje se obavlja u nekoliko svetskih centara.

Preporučuje se da trudnice i žene koje planiraju da zatrudne izbegavaju putovanja u oblasti u kojima je uočen prenos Zika infekcije. U slučaju da trudnica ili žena koja planira da zatrudni putuje u ove oblasti, potrebno je da se obrati svom lekaru i striktno poštuje preporuke za prevenciju ujeda komarca tokom putovanja.

Lekarima se preporučuje da za sve trudnice utvrde da li su putovale u oblasti u kojima se javila transmisija Zika virusa. Testiranje nije indikovano kod žena koje nisu putovale u rizična područja. Testiranje bi trebalo izvršiti kod trudnica koje su putovale u rizična područja, a kod kojih su se razvila dva ili više simptoma infekcije Zika virusom tokom ili nakon dve nedelje. Takođe, testiranje bi trebalo izvršiti kod trudnica koje su putovale u rizična područja, a kod kojih su na ultrazvuku uočene fetalna mikrocefalija ili intrakranijalna kalcifikacija. Mikrocefalija se na ultrazvuku može uočiti najranije između 18. i 20. nedelje gestacije, a najpouzdanija dijagnoza može se postaviti u kasnom drugom i ranom trećem trimestru.