microscope preloader

Mikrobiologija

U laboratorijama Jugolab standardnim mikrobiološkim tehnikama, najsavremenijom opremom, vrhunskim aparatima, stručnim kadrom i po najsavremenijim preporukama obavljaju se sledeće grupe analiza:


Bakteriologija

Bakteriološke analize obuhvataju uzimanje uzoraka (briseva rana i kože, punktata, briseva sluzokože respiratornog trakta, ispljuvka, urina, stolice, briseva genitalnog trakta itd), mikrobiološku obradu tih uzoraka, identifikaciju izolovanih bakterija sa antibiogramom i izdavanje mikrobiološkog nalaza uz interpretaciju istog.

Većina mikrobioloških analiza se radi svetskim standardnim metodama a za pojedine mikrobiološke analize koje se rade u našoj laboratoriji postoje i brzi testovi za dokazivanje Streptococcus pyogens - grupe A, pristustvo Rota i Adeno virusa u stolici, Noro virusam, Campylobacter-a jejuni i coli, Yersinia serotipova O:3 i O:9, Helicobacter pylori, toxina A/B Clostridium difficile koji izaziva Pseudomembranozni kolitis.

Mikologija

Izolacija gljivica za većinu mikrobioloških uzoraka se obavlja rutinski, uporedo sa bakteriološkim analizama. Na zahtev pacijenta vrši se tačna identifikacija vrste i određivanje osetljivosti na antimikotike pomoću komercijalnih testova.

Izolacija i identifikacija medicinski značajnih dermatofita se radi iz uzoraka strugotine kože, noktiju i kosmatog dela glave i zahevaju inkubaciju od 14 dana.

Parazitologija

  • Ispitivanje prisustva Trichomonas vaginalis u različitim uzorcima (vaginalni, uretralni bris, urin).
  • Ispitivanje prisustva Demodex-a u otisku kože, strugotini kože i korenu dlaku.
  • Detekcija jaja Enterobius vermicularis u perianalnom otisku.
  • Identifikacija jaja crevnih parazita (Nematoda, Cestoda, Trematoda) i cista crevnih protozoa (Entamoeba, Giardia…) u stolici.

Serologija

Serološkim metodama koje se obavljaju na najsavremenijim aparatima se određuje titar (količina) antitela koji su po svom sastavu proteini koje produkuje naš imuni sistem kao prvu linije odbrane od uzročnika različitog porekla. To mogu biti veliki broj virusa (Adenovirus, Coxsackie B , Rubella, Varicella- zoster, Epstein- Barr, Hepatitis A-E, HIV, Herpes tip 1 i 2, Cytomegalovirus, Influenza A i B...), bakterija (Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi, Listeria monocytogenes, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis…), parazita (Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus, Trihinella spiralis, Toxocara canis i druge parazite), gljivica (Candida albicans). Na taj način se dobija uvid u sam tok infekcije. Dokazivanjem IgM, IgA i IgG antitela može se dobiti uvid o toku same infekcije tj. da li se radi o početku infekcije, infekciji koja je u toku ili o ponovnoj infekciji istim uzročnikom. Među serološke analize spade i određivanje koncentracije fekalnog kalprotektina kao pokazatelja organskog ili funkcionalnog oštećenja digestivnog trakta (Kronova bolest, ulcerozni kolitis…).

Molekularne mikrobiološke analize (PCR metoda)

Napredak molekularne biologije proteklih godina veoma je unapredio otkrivanje zaraznih i naslednih bolesti, ali je retko koja inovacija za tako kratko vreme toliko korenito izmenila biološku i medicinsku nauku kao što je otkriće PCR metode. Glavne prednosti PCR metode su visoka tačnost i mogućnost upotrebe vrlo male količine uzorka, a u poslednje vreme i jednostavnost, brzina i automatizam same procedure. Danas se PCR tehnikom može vrlo brzo i precizno utvrditi količina nekog uzročnika ozbiljnih zaraznih bolesti kao što su npr. Sida (HIV), hepatitis B i C.

PCR Testovi u našoj laboratoriji:

Test na Humani Papiloma Virus - Detekcija prisustva HPV DNK u ćelijama grlića materice, prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji, rak grlića materice je, posle raka dojke, drugi najveći uzrok smrtnosti od zloćudnih tumora kod žena, koji bez redovnih pregleda može biti otkriven tek u kasnijim fazama i sa veoma lošom prognozom za obolele žene.

Test na Hepatitis C - detekcija prisustva virusne DNK od virusa hepatitisa C. Ovim dijagnostičkim testom može da se utvrdi prisustvo virusnih čestica virusa hepatitisa C u uzorku krvi. Test takođe može pružiti dokaz i o aktivnoj hepatitis C infekciji, pre početka imunog odgovora organizma, kao i kod pacijenata sa poremećenim imunitetom. Dok klasični serološki testovi potvrđuju samo da se infekcija virusom hepatitisa C dogodila, PCR test na ovaj virus može da razlikuje aktivnu od završene infekcije. Pored kvalitativnog dokazivanja da li ima ili nema infekcije hepatitisa C, u našoj laboratoriji može i da se kvantifikuje titar virusa hepatitis.

Test na Hepatitis B - detekcija prisustva virusne DNK virusa hepatitisa B. Osim dokazivanja samog prisustva virusa, u našoj laboratoriji može da se izvrši i kvantifikacija titra virusnih čestica, odnosno da se tačno odredi količina virusa u krvi ispitanika. Namena ovih testova je da zajedno sa kliničkom slikom i drugim laboratorijskim pokazateljima pomogne u proceni pacijentovog odgovora na antivirusnu terapiju periodičnim merenjem promena količine prisutnih čestica virusa. Hepatitis B monitor test se koristi za određivanje količine virusne DNK hepatitisa B u serumu.

Test na Hlamidiju - detekcija prisustva bakterijske DNK od Chlamydia trachomatis. Dobijanje pouzdanih i u visokoj meri tačnih rezultata je kritično za otkrivanje infekcija hlamidije, budući da su ove bolesti kod žena često bez ikakvih simptoma, a kod muškaraca su znatno ređe. Ukoliko se adekvatno ne tretiraju, ove polno prenosive bolesti mogu izazvati zapaljenska oboljenja male karlice, koja mogu dovesti do steriliteta ili vanmaterične trudnoće. Ovim testom može da se otkrije prisustvo bakterije Chlamydia trachomatis. Detekcija se može vršiti iz kliničkih uzoraka, prvenstveno brisa grlića materice (kod žena) i brisa uretre (kod muškaraca) ili iz uzoraka mokraće.

Test na ostale polno prenosive bolesti (Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ...)